• Agricultural services  company to help make farming safer
    Lộc Trời Group Joint Stock Company, the leading agricultural services and solutions company in Việt Nam, and the Plant Protection Department have signed ‘A commitment to guide the safe and effective use of pesticides, and develop production and use of biological pesticides” to support farmers and improve the quality of agricultural products in Việt Nam.
  • Property company Netland opens office in Japan
    Nhà phát triển bất động sản Công ty cổ phần bất động sản Netland đã mở văn phòng đại diện tại Tokyo vào ngày 28 tháng 3, một bước trong kế hoạch của công ty để mở rộng ra thị trường quốc tế để thu hút đầu tư vào các dự án của mình tại Việt Nam.